Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Val av justerare

 •   4

  Beslut i delegerade ärenden

 •   5

  Anmälningar

 •   6

  Uppföljning av ekonomi och verksamhet

 •   7

  Arbetsutskottets protokoll 2018-03-01

 •   8

  Arbetsutskottets protokoll 2018-03-28

 •   9

  Anmälningar (sekretess)

 •   10

  Faderskapsutredning jml 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

 •   11

  Faderskapsutredning jml 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

 •   12

  Stämningsansökan jml 6 kap 8a § Föräldrabalken

 •   13

  Stämningsansökan jml 6 kap 8a § Föräldrabalken

 •   14

  Stämningsansökan jml 6 kap 8a § Föräldrabalken

 •   15

  Stämningsansökan jml 6 kap 8a § Föräldrabalken

 •   16

  MAR-uppdraget och patientsäkerhetsberättelse

 •   17

  Upphandling av blockförhyrda platser för korttidsboende och/eller särskilt boende

 •   19

  Förstärkning öppenvård vuxna

 •   20

  Ökad grundbemanning - delrapport

 •   21

  Anmärkning i Revisionsberättelse 2017

 •   22

  Redovisning från kontaktpolitiker

 •   23

  Socialchefen informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.