Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering

 •   5

  Ekonomisk månadsuppföljning för Överförmyndarnämnden 2022

 •   6

  Budget 2023 för överförmyndarnämnden

 •   7

  Verksamhetsmål Överförmyndarnämnden 2022 - Uppföljning

 •   8

  Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, Höör och Hörby den 8 september 2022 Länsstyrelsens diarienummer: 203-22636-2022

 •   9

  Redovisning av delegationsbeslut till överförmyndarnämnden för perioden 2022-06-01 - 2022-08-31

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.