Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Val av justerare och bestämmande av dag och tid för protokollets justering

 •   6

  Vitesföreläggande enligt Föräldrabalken 16 kap 13 § årsräkning 2020 akt 2251

 •   7

  Vitesföreläggande enligt Föräldrabalken 16 kap 13 § akt 1301 Årsräkning 2019

 •   8

  Vitesföreläggande enligt Föräldrabalken 16 kap 13 § akt 1301 Sluträkning 2020

 •   9

  Vitesföreläggande enligt Föräldrabalken 16 kap 13 § årsräkning 2020 akt 221

 •   10

  Vitesföreläggande enligt Föräldrabalken 16 kap 13 § årsräkning 2019 akt 237

 •   11

  Vitesföreläggande enligt Föräldrabalken 16 kap 13 § årsräkning 2020 akt 237

 •   12

  Vitesföreläggande enligt Föräldrabalken 16 kap 13 § sluträkning 2021 akt 237

 •   13

  Vitesföreläggande enligt Föräldrabalken 16 kap 13 § årsräkning 2020 akt 1005

 •   14

  Informationsärende ÖFN: Polisutredning, grov förskingring akt 1070

 •   15

  Informationsärende ÖFN: Tingsrättsbeslut om betalningsfördelning arvode akt 1273

 •   16

  Delegationsbeslut Överförmyndarnämnden 2021-03-01 till 2021-04-30

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.