Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa 2019-06-18

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa
18:00 - 21:10 Kommunhuset, Backasalen