Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerande och godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Information från integrationssamordnaren om integrationsfrågor

 •   4

  Rapport från revisionens granskning av flyktingsituationen - kommunstyrelsens svar till revisionen

 •   5

  Komplettering av gällande detaljplan, Bosjökloster 1:564, område Ängsbyn - gäller nuvarande fastigheterna Bosjökloster 1:602-1:696

 •   6

  Kommunens arbete med krisberedskapsplanering

 •   7

  Ekonomisk månadsuppföljning februari 2017

 •   8

  Årsredovisning 2016

 •   9

  Positivt planbesked -Tigern 24 - med utökat förfarande

 •   10

  Planuppdrag, planprogram och samrådsredogörelse för Räven 1 m fl (Västra stationsområdet) - utökat förfarande

 •   11

  Lokalbehov för barn- och utbildningssektor och socialsektor

 •   12

  Begäran till Länsstyrelsen angående överlåtelse av tillsyn avseende Mariannelund 3:19 och 3:16

 •   13

  Sommaroperan - bidragsansökan

 •   14

  Bidragsansökan 2017 Musik på Bosjökloster och Nordic Woodwind Encounter

 •   15

  Handlingsplan för att stärka Höörs kommun som företagskommun 2017-2020

 •   16

  Ansökan om kommunalt bidrag för 2017, Lunds Botaniska förening

 •   17

  Muntlig redovisning från social sektor om medarbetardriven innovation

 •   18

  Motion: Externa investeringar på lokaler, Nya moderaterna

 •   19

  Motion avseende överenskommelse mellan asylsökande och boende

 •   20

  Effekter av utebliven finansiering av VA-plan för Höörs kommun (gemensamt ärende MBN och VA-GIS)

 •   21

  Rappport från Sätoftaskolans lokalförsörjning

 •   22

  Rapport från revisionens granskning av placeringar av barn och unga i Höörs kommun - kommunstyrelsens svar till revisionen

 •   23

  Ärendebalansförteckning 2016 - uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

 •   24

  Verksamhetsberättelse för konsumentrådgivningen 2016

 •   25

  Sanktionsavgifter

 •   26

  Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2017

 •   27

  Anmälningar till kommunstyrelsen i april 2017

 •   28

  Inbjudningar till kurser och konferenser

 •   29

  Uppdrag till HFAB att påbörja projektering på Sätoftaskolan

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.